The page is loading...

Subscribe to newsletter

Online booking

Arrival:
Departure:
From PLN
Check availability

Bazylika NMP w Sejnach

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach to kościół podominikański. Nosi godność bazyliki mniejszej. Tytuł ten przyznano mu w 1973 roku w związku z koronacją figury Matki Boskiej Sejneńskiej. W 2005 roku kościół został ustanowiony kolegiatą kapituły sejneńsko-wigierskiej.

Świątynię zbudowali w latach 1610-19 dominikannie sprowadzeni do Sejn w 1602 roku z Wilna. W 1619 roku zaczęli budować klasztor. Fundatorem klasztoru był Jerzy Grodziński – założyciel Sejn. Kompleks zabudowań klasztornych ukończono w 1706 roku.

Był to czworoboczny zamek z dziedzińcem pośrodku i czterema narożnymi wieżami – „bastionami”. Są one jedynymi renesansowymi budowlami w północno-wschodniej Polsce. Klasztor był zniszczony przez Szwedów, a w czasie rozbiorów zajęły go wojska pruskie. Dominikanów stamtąd wysiedlono. Dopiero w 1989 roku klasztor wrócił we władanie kościoła. Przywracany jest pierwotny wygląd budowli. Obecnie siedzibę ma tu muzeum.

Do zabudowań klasztornych przylega kościół. W drugiej połowie XVIII wieku przebudowano go w stylu baroku wileńskiego. Fundatorką tej przebudowy była Róża z Platerów Strutyńska. Podczas przebudowy zmieniono orientację kościoła. W miejscu wcześniejszego prezbiterium wystawiono fasadę z dwiema wieżami. Wieże mają po trzy kondygnacje i przykryte są hełmami. Wnętrze przedłużono o dwa przęsła. Rozebrana została dzwonnica.

Kościół jest zbudowany z cegły. Jest to sześcioprzęsłowa hala bez wydzielonego prezbiterium. Wnętrze jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Wsparte jest na filarach na planie kwadratu a do nich przylegają pilastry. W przęśle zachodnim znajduje się kruchta a nad nią chór. Ołtarze i malowidła są wykonane w stylu barokowym i pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. W miejscu pierwotnego prezbiterium znajdują się neobarokowe organy z 1907 roku. W sierpniu organizowane są tutaj koncerty Międzynarodowego Festiwalu Organowego Młodych.

W kościele są dwie kaplice. Jedna poświęcona jest Sercu Jezusowemu (z 1661 roku), a druga Matce Boskiej (z 1881 roku). Znajduje się tutaj bardzo cenna 600-letnia, drewniana gotycka figura szafkowa Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która jest przedmiotem kultu religijnego od XVII wieku. Wota w kaplicy świadczą o doznanych łaskach. Prawdopodobnie jest to jedyna figurka na świecie, która przedstawia całą Trójcę Świętą. Po „otwarciu” sukienki, figurka staje się tryptykiem ukazującym wizerunek Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na wewnętrznych skrzydłach widać postacie Krzyżaków adorujących Trójcę Świętą, co pozwoliło oszacować wiek figurki. Otwierana jest tylko przy wyjątkowych okazjach.

promo code
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close