The page is loading...

Subscribe to newsletter

Online booking

Arrival:
Departure:
From PLN
Check availability

WIGIERSKI PARK NARODOWY

Wigierski Park Narodowy to obszar unikatowy w skali Polski ze względu na krajobraz pojezierny powstały podczas najmłodszego zlodowacenia – północnopolskiego. Nie ma w Polsce innego parku narodowego z takim bogactwem jezior. W parku znajdują się 42 JEZIORA o łącznej powierzchni około 28 km kw. Największe, najgłębsze i najatrakcyjniejsze jest JEZIORO WIGRY. Na szczególną uwagę zasługują niewielkie śródleśne jeziorka o herbacianym kolorze (nadanym im przez kwasy humusowe), zwane na Suwalszczyźnie SUCHARAMI. Jest ich w parku 20 i nie ma w Polsce drugiego takiego miejsca, gdzie byłoby ich tak wiele.

Również RZEKI przepływające przez Wigierski Park Narodowy zasługują na szczególną uwagę. Największa z nich to CZARNA HAŃCZA – jeden z najatrakcyjniejszych szlaków kajakowych w kraju.

W północnej części WPN krajobraz jest pagórkowaty, z licznymi formami polodowcowej rzeźby terenu. Południowa część jest bardziej płaska, położona na piaszczystych glebach sandru augustowskiego, porośniętego rozległymi borami i borami mieszanymi. WPN leży w północnej części PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ, porośniętej przeważnie sosną i świerkiem. W parku doliczono się kilkunastu gatunków storczyków i kilka gatunków porostów, świadczących o czystości powietrza. Bogaty jest świat zwierząt. W WPN żyje ich około 800 gatunków, wśród nich BÓBR - herbowe zwierzę parku.

Do uprawiania turystyki na obszarze parku udostępniono 250 km oznakowanych szlaków pieszych i rowerowych, szlaki wodne (Czarną Hańczą i Jeziorem Wigry) oraz ŚCIEŻKI EDUKACYJNE. Plaże i kąpieliska znajdują się w Krzywym (nad J. Czarnym) oraz w Starym Folwarku i Gawrych Rudzie (nad J. Wigry).

Punkty widokowe (wieże, platformy i pomosty) zlokalizowane są w miejscowościach: Lipniak, Nowa Wieś, Tartak, Stary Folwark, Krzywe, Gawrych Ruda, Bryzgiel, Krusznik, Słupie.

promo code
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings.

OK, close