Hotel Loft 1898, Suwałki

POLITYKA PRYWATNOŚCI HOTELU LOFT

Hotel LOFT 1898 - poprzez opracowaną i dostępną na stronie internetowej „DEKLARACJĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” - potwierdza fakt zainteresowania i dbałości o postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Spółka stara się przestrzegać zasady, że każda osoba, której dane są przetwarzane w Spółce, ma pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych, a także informację o przysługujących jej prawach.

Spółka wykorzystuje w swej działalności jedynie dane, które są niezbędne do realizacji celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Na podstawie Art. 13, ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy:

 • że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ANATEX Sp. z o.o., ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok, KRS 0000371574, e-mail: info@hotelloft.pl
 • dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Chomczyk, iod@hotelloft.pl
  (w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań prosimy o kontakt).


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Art. 6, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w celu marketingowym, a Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez cały okres świadczenia ewentualnych roszczeń – w tym podatkowych i cywilnych.

Dane osobowe w przypadku monitoringu wizyjnego – stosowanego w celu ochrony gości lub innych osób przebywających na terenie hotelu lub okolicy – będą przechowywane 14 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność niezbędne będzie przechowywanie ich przez dłuższy okres.

Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan – jako użytkownik strony internetowej – prawo do:

 • dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą (Art. 15 Rozporządzenia),
 • sprostowania danych (Art. 16 Rozporządzenia),
 • usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 Rozporządzenia),
 • w dowolnym momencie.
 • ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 Rozporządzenia),
 • przenoszenia danych (Art. 20 Rozporządzenia),
 • sprzeciwu (Art. 21 Rozporządzenia),
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania (Art. 22 Rozporządzenia).

Ponadto Spółka informuje także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Podkreśla także, że obowiązek (Art. 19 Rozporządzenia) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z Art.16, Art. 17, ust. 1, Art. 18 Rozporządzenia) spoczywa na Spółce.

Hotel informuje także, że dane osobowe mogą być udostępnione:

 • kancelariom prawnym współpracującym z hotelem,
 • firmom ubezpieczeniowym współpracującym z hotelem,
 • firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT,
 • biurom podróży i innym firmom współpracującym z Hotelem, w zakresie jego działalności.
   

O zmianach w polityce ochrony danych osobowych – wynikających m.in. z rozwoju technologii informatycznych, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub rozwoju serwisu – Hotel będzie informować Użytkowników na bieżąco.

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij