Hotel Loft 1898, Suwałki
Banner background

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI HOTELU LOFT

Hotel LOFT 1898 - poprzez opracowaną i dostępną na stronie internetowej „DEKLARACJĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH” - potwierdza fakt zainteresowania i dbałości o postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Spółka stara się przestrzegać zasady, że każda osoba, której dane są przetwarzane w Spółce, ma pełną informację o zakresie, celu i sposobie przetwarzania jej danych osobowych, a także informację o przysługujących jej prawach.

Spółka wykorzystuje w swej działalności jedynie dane, które są niezbędne do realizacji celi, dla których dane osobowe są przetwarzane.

Na podstawie Art. 13, ust. 1 i ust. 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy:

 • że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ANATEX Sp. z o.o., ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok, KRS 0000371574, e-mail: info@hotelloft.pl
 • dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Zbigniew Chomczyk, iod@hotelloft.pl
  (w przypadku wszelkich wątpliwości i pytań prosimy o kontakt).


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Art. 6, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w celu marketingowym, a Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez cały okres świadczenia ewentualnych roszczeń – w tym podatkowych i cywilnych.

Dane osobowe w przypadku monitoringu wizyjnego – stosowanego w celu ochrony gości lub innych osób przebywających na terenie hotelu lub okolicy – będą przechowywane 14 dni, chyba że z uwagi na szczególną okoliczność niezbędne będzie przechowywanie ich przez dłuższy okres.

Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan – jako użytkownik strony internetowej – prawo do:

 • dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą (Art. 15 Rozporządzenia),
 • sprostowania danych (Art. 16 Rozporządzenia),
 • usunięcia danych - „prawo do bycia zapomnianym” (Art. 17 Rozporządzenia),
 • w dowolnym momencie.
 • ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 Rozporządzenia),
 • przenoszenia danych (Art. 20 Rozporządzenia),
 • sprzeciwu (Art. 21 Rozporządzenia),
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania (Art. 22 Rozporządzenia).

Ponadto Spółka informuje także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Podkreśla także, że obowiązek (Art. 19 Rozporządzenia) powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (zgodnie z Art.16, Art. 17, ust. 1, Art. 18 Rozporządzenia) spoczywa na Spółce.

Hotel informuje także, że dane osobowe mogą być udostępnione:

 • kancelariom prawnym współpracującym z hotelem,
 • firmom ubezpieczeniowym współpracującym z hotelem,
 • firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastrukturą IT,
 • biurom podróży i innym firmom współpracującym z Hotelem, w zakresie jego działalności.
   

O zmianach w polityce ochrony danych osobowych – wynikających m.in. z rozwoju technologii informatycznych, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych lub rozwoju serwisu – Hotel będzie informować Użytkowników na bieżąco.

mobile nav bg
View on map

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HOTEL LOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Handlowa 6G, 15-399, Białystok . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved